Děkuji za rezervaci hovoru

E-mailem k tobě už letí potvrzení rezervace našeho společné individuální konzultace v rámci Triády, která bude trvat 20 minut. Přihlas se na Zoom prosím přesně na čas, časová okna konzultací na sebe navazují.

Odkaz na připojení přes Zoom ti pošlu e-mailem s dostatečným předstihem před naším rozhovorem.

Těším se na tebe na Zoomu!

Míchala Měřínská
autorka knihy a projektu Magicky ženská